Trillingsmetingen

Naast de bouwkundige opnamen en hoogte-/XYZ-metingen kan E.S.B. Expertise ook trillingsmetingen voor u verzorgen.

Bij het uitvoeren van trillingsmetingen worden trillingen gemeten tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld heiwerkzaamheden, in-, of uittrillen van damwanden, sloopwerkzaamheden of bij zwaar (bouw-,) verkeer.Trillingsmetingen

SBR-richtlijnen

De trillingsmetingen worden uitgevoerd aan de hand van in de regel gehanteerde SBR (Stichting Bouw Research) richtlijnen. De meetresultaten worden aan deze richtlijnen getoetst.

Data/overschrijdingen

De meetresultaten kunnen dagelijks via GPRS/internet worden verstuurd en vervolgens worden verwerkt in overzichtelijk grafieken. Vooraf kan worden ingesteld dat, bij een overschrijding, een alarm word afgegeven. Dit kan via Alarmlichten of u ontvangt als opdrachtgever een e-mail-, en/of sms-bericht.