Hoogte- en XYZ-metingen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij risico op eventuele zettingen in de omgeving aanwezig is, kan een hoogte- en/of XYZ-meting uitkomst bieden. E.S.B. Expertise kan dit voor u verzorgen.

Bij het uitvoeren van een meting en vervolgens één of meerdere herhalingsmeting(en) worden eventuele zakkingen/zettingen vastgelegd. Hierdoor kan men tijdig ingrijpen om een dreigende schade te voorkomen. Tevens kunnen hoogtemetingen een belangrijke rol spelen in het behandelen van een eventuele claim.


Theodoliet Hoogtemetingen
Hoogtemeting

Voor aanvang van de werkzaamheden worden hoogtebouten (meetpunten) aangebracht, over het algemeen zo laag mogelijk boven het maaiveld. Deze meetpunten worden horizontaal ingemeten ten opzichte van een NAP-bout (Normaal Amsterdams Peil). Door het uitvoeren van één of meerdere herhalingsmeting(en) kunnen eventuele zettingen nauwkeurig in kaart worden gebracht. De hoogtebouten worden niet verwijderd en veroorzaken ver geen schade aan het betreffende object.

XYZ-meting

Bij het uitvoeren van een XYZ-meting worden voldoende meetpunten aangebracht. Hierdoor kunnen zettingen nauwkeurig worden gemonitord. Eventuele scheefstand wordt hiermee in kaart gebracht. Door het monitoren (uitvoeren van herhalingsmetingen) kan tijdig worden ingegrepen.