Deponeren rapportage

Indien gewenst kan/kunnen bouwkundig(e) opnamerapportage(s) worden digitaal worden gedeponeerd bij een notaris.

U ontvangt een kopie van de Akte van Depot via e-mail in PDF-formaat.


Deponeren Rapportage