Bouwkundige opnamen

Als onafhankelijke partij is E.S.B. Expertise gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnamen. Tijdens een bouwkundige opname wordt de huidige situatie vastgelegd, waarbij eventuele bouwkundige gebreken/onvolkomenheden schriftelijk en (indien nodig) fotografisch vastgelegd. Vervolgens wordt het één en ander in een helder bouwkundig opnamerapport.

Een bouwkundige opname kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van meningsverschillen omtrent een vermeende schade en is dus van belang voor zowel de uitvoerende partij als de eigenaren van de opgenomen belendingen.

Bouwkundige (voor-) opname

Door eventuele aanwezige bouwkundige gebreken vooraf nauwkeurig vast te leggen (zowel schriftelijk als door middel van foto’s) en dit te verwerken in een helder en gedegen bouwkundige opnamerapportage kunnen klachten en eventuele schadeclaims makkelijk en sneller worden behandeld.

Bouwkundige tussen-/na-opname

Tijdens een bouwkundige tussen-/na-opname zal, aan de hand van het laatste bestaande bouwkundig opnamerapport, het opgenomen object geheel worden nagelopen waarbij alle gebreken opnieuw zullen worden gefotografeerd, alsmede zullen eventuele nieuwe gebreken worden vastgelegd, zodat er een duidelijk beeld ontstaat m.b.t. eventuele verschillen met het vooropnamerapport.

Proces Verbaal van Toestand

Indien de uit te voeren, risicovolle, werkzaamheden reeds zijn gestart en er toch een opname plaats (had) moet(en) vinden, is het raadzaam om alsnog een bouwkundige opname uit te voeren. Dit is echter geen “nul-situatie” meer. De huidige situatie zal dan worden vastgelegd in een “Proces Verbaal van Toestand”.