Omgevingsanalyse

Veelal staat in een bestek omschreven welke maatregelen er moeten worden genomen omtrent bouwkundige opnamen, hoogte-, en of trillngsmetingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan E.S.B. expertise advies geven over de eventuele risico’s met betrekking tot de belendingen in de omgeving.

Of het nu alleen om bouwkundige opnamen gaat of in combinatie met hoogte-, en/of trillingsmetingen, E.S.B. expertise kan u voorzien van een gedegen en helder advies.