Hoogtemetingen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden waarbij risico op eventuele zettingen in de omgeving aanwezig is, kan een hoogtemeting uitkomst bieden. E.S.B. expertise kan dit voor u verzorgen.

Bij het uitvoeren van een hoogtemeting en vervolgens een of meerdereĀ  herhalingsmeting(en) worden eventuele zakkingen vastgelegd. Hierdoor kan men tijdig ingrijpen om een dreigende schade te voorkomen. Tevens kunnen hoogtemetingen een belangrijke rol spelen in het behandelen van een eventuele claim.

Indien gewenst adviseren wij u over het opstellen van een monitoringsplan.