Bouwkundige vooropname

Door eventuele aanwezige bouwkundige gebreken vooraf nauwkeurig vast te leggen (zowel schriftelijk als door middel van foto’s) en dit te verwerken in een helder en overzichtelijk bouwkundige opnamerapportage kunnen klachten en eventuele schadeclaims makkelijk en sneller worden behandeld.