Bouwkundige her-opname

Tijdens een bouwkundige her-opname zal, aan de hand van het (voor-) opnamerapport, het opgenomen object geheel worden nagelopen waarbij alle gebreken opnieuw zullen worden gefotografeerd, alsmede zullen eventuele nieuwe gebreken worden vastgelegd.

Zodat er een duidelijk beeld ontstaat m.b.t. eventuele verschillen met het voor- opnamerapport.