Bemande trillingsmetingen

Bij het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden waarbij hoge trillingen worden verwacht en er een aanzienlijke kans bestaat op schade aan belendingen, is het aan te bevelen om een bemande trillingsmeting uit te voeren. Hierdoor kan bij eventuele overschrijdingen van de grenswaarde(n) direct worden ingegrepen waardoor een eventuele schade kan worden voorkomen.